1. 1.
    osmanlıcada iftira olunmuş, ayrılmış, bölünmüş anlamlarına gelmektedir.
    1 ... ece kscg