1. 1.
  isviçre'de yaşanılan durumdur. insan görünümlü bir çok hayvanın bile hakları varken maymunların bunu daha çok hak ettiği düşüncesindeyim.

  https://www.haberler.com/...esi-icin-13609869-haberi/
  2 ... manyak olmaya karar verdim
 2. 2.
  taam lan taam en medeni sizsiniz.
  5 -1 ... masklavi
 3. 3.
  anayasal haklardan kasit nedir secme ve secilme hakkida buna dahilse enfes bir gelisme.
  ... kafabulanadam
 4. 4.
  bir sonraki adım anayasa mahkemesine maymun hakim atamasıdır.
  2 ... judas
 5. 5.
  Hayvanları, "kendi kendine hareket edebilen mal" olarak kabul eden roma hukuku temellerine dayanarak. ( mal kavramını 3'e ayrılmıştır, taşınır mallar, taşınmaz mallar ve kendi kendine hareket edebilen mallar*) hakların sadece insanlara tanınmasının belirleyici ölçütü, hakların insan türüne ait olmasıdır.
  Hukuk, insan tabiatından kaynaklanır ve sadece aynı türden canlılar arasında bir anlam ifade edebilir. Doğal haklar insan aklından kaynaklanmaktadır; hayvanlarda akıl yoktur, o halde hak sahibi olamazlar.
  Carbonnier ile aynı fikirde olduğumu söylemek zorundayım, o da benim gibi Hayvanın hukuk öznesi olamayacağını savunanlardandır. metafizik ve dinsel değişik nedenlerle, bu böyle kabul edilmelidir. e insana hukuk öznesi sıfatının tanınmasının nedeni irade, zekâ ve bilinç sahibi olmasıdır. Hayvanlar, bu niteliklere ve özelliklere sahip olmadıklarına göre, hukuk öznesi vasfını da taşıyamazlar.
  Ehliyet, zekâ ve bilinç ile sıkı bir bağıntı içerisindedir. Oysa hayvanlar bundan tamamen yoksundurlar. Zihnî ve manevî gelişim yolu ile de bunları kazanamazlar.

  Hayvan hukuk öznesi olarak kabul edilecek olursa, hem hak sahibi hem de borç sahibi olması gerekecektir. Haklar açısından bakıldığında, ona yarar sağlayan haklar yaşam hakkı, bedensel bütünlüğün korunması hakkı, beslenme ve barınma hakkı ile türünün korunması hakkıdır. Borçlar açısından bakıldığında ise cezai sorumluluğundan söz edilemeyecektir. Sözleşme dışı sorumluluk hayvan için olanaklı değildir. Çünkü, hiç kimse yasayı bilmediğini ileri süremez; oysa hayvan ne bilince ne de bilgiye sahiptir.
  Sözleşmesel sorumluluğa gelince, bir sözleşmenin geçerli olması için rıza, ehliyet, konu ve hukuka uygun bir nedenin varlığı gerekir. Oysa hayvan hiçbir zaman sözleşmede taraf olamaz; çünkü rızası alınamaz. Hayvanın kişisel mal varlığı olmadığı için, olası zararları giderme olanağına da sahip değildir.

  Hukuk öznesi olarak kabul edilmek suretiyle, hayvan insan düzeyine çıkarılmakta, insan da hayvan düzeyine indirilmektedir kısacası, hayvanlara sağlanacak olan temel haklara karşı çıkan taraftayım. bence isviçre gibi anglo sakson milletler bu konuda saçmalıyorlar.
  1 ... keshberfo
 6. 6.
  Hazır hak veriyorlar suri kardeşlerimizi itelesek mi?
  1 ... ciklet kizilok
 7. 7.
  biz maymuna " keske yunan galip gelseydi" demesine izin verecek kadar hak vermisiz, daha ne verecez amk ?!?!?
  1 ... dinsiz kitapsiz kafir
 8. 8.
  Maymun diyecek bana muzumu verin bilader.
  ... diablo1987
 9. 9.
  Atamızın maynunlardan geldiğini idda edenlerin maymunları nasıl da üçüncü sınıf muamelesi yaptığını görüyoruz. Utanç bir durum *
  ... ilkutay
 10. 10.
  Yani şimdi erkek maymun karıyı boşamadan yeni karı alamayacak mı. Bence erkek maymunlar bunu kabul etmez.
  2 ... the sakal