1. 1.
    «Taaccüplenmek, hayret etmek, hayretlenmek» manalarında istimal olunan söz.
    1 -1 ... saippuakivikauppias