1. 1.
  Monoamino oksidaz inhibitörleri (MAOI) depresif bozuklukların tedavisinde tercih edilen antidepresan ilaçlarla verilen genel tanımdır. MAOI'ler diğer antidepresanlardan daha az kullanılmaktadır, çünkü tiraminin hipertansiyon krizinden korumak için diet kısıtlaması gerekmektedir.
  ... vicious blue
  #6726242 :)
 2. 2.
  hipotermia (vücut sıcaklığının düşmesi) ve doz sorunu yüzünden prozac bulunana kadar kullanılan, eski nesil antidepresanlardır. 1980'lerde kullanımı düşürülmüştür.
  ... habseligkeiten
  #20567932 :)
 3. 3.
  (bkz: moi)
  ... grandejoueur
  #20567938 :)