1. 1.
  Monoamino oksidaz inhibitörleri (MAOI) depresif bozuklukların tedavisinde tercih edilen antidepresan ilaçlarla verilen genel tanımdır. MAOI'ler diğer antidepresanlardan daha az kullanılmaktadır, çünkü tiraminin hipertansiyon krizinden korumak için diet kısıtlaması gerekmektedir.
  #6726242 :)
 2. 2.
  hipotermia (vücut sıcaklığının düşmesi) ve doz sorunu yüzünden prozac bulunana kadar kullanılan, eski nesil antidepresanlardır. 1980'lerde kullanımı düşürülmüştür.
  #20567932 :)
 3. 3.
  (bkz: moi)
  #20567938 :)