1. 1.
    özellikle yamsuk küfürünü ikilemek için kullanılır, örneğin ;
    yamsuk mamsuk konuşma lan !
    ... fismacunu