1. 1.
    çağın hastalığı olarak türkçeye çevrilebilecek olan söz öbeği. chateaubriand bu sözü 19. yüzyılda romantizm için kullanmıştır. napoléon'un ölümünden sonra özellikle gençlerde görülen depresiflik ve boşluğa düşme duygusu yüzünden bu söz kullanılmıştır.
    ... jack torrance