1. 1.
    ezik bir insan modeli
    -1 ... cakirkursat