1. 1.
  ( " çin'den maçin'e kadar.. " söz grubundan da hareketle.. )

  bir türk kavmi.
  mensubu erkeklerin keyiflerine dü$künlüklerinden mütevellit bu kavim, maçoluk kavramına isim vermi$; tarihte bir kö$e ta$ı.
  doğu türkistan'daki çöllerde ya$amı$lar vaktiyle. çağatayca konu$mu$lar.
  1 ... ceviz agaci
 2. 2.
  Utanması az olup laubali hareket eden, laubali konuşan, sert ve galiz olan anlamlarına gelir. (bkz: müft-i macin)
  2 ... elsef
 3. 3.
  çin'in güney bölgesine verilen addır. türkistan'ın doğusunda, tarım'ın güneybatısında yaşayan bir türk kabilesinin adıdır aynı zamanda. o bölgeye bu türk kabilesi ismini vermiştir.
  2 ... pnar