1. 1.
  Angina Ludovici olarak da bilinir. angina, latince angere="boğulma" sözcüğünden literatüre kazandırılmıştır.

  genellikle staphylococcus, streptococcus ve bacteriodes kaynaklı, odontojenik orijinli (%80-90), sublingual, submental ve submandibular bölgede bilateral yayılan, nadiren medistinuma ilerleyen agresif bir enfeksiyondur. bu bölgelerde şişlik, ödem, trismus, disfaji, siyanoz, eritem, solunum yolu tıkanıklığı, malazi ve ateş görülebilir. hemodinamik instabilite yapar. sistematik hastalıklarla da ilişkili olduğu rapor edilmiştir. diabetes mellitus, immün sistem baskılayıcı durumlar ve malnütrisyon da ludwin anjini gelişiminde etkili olabilir.

  tanı dental grafi ve bazı vakalarda göğüs taramaları ile konur. ilgili bölgelerdeki karsinom ve hematomlar tanıda dışlanmalıdır. bölgeden alınan enfeksiyöz ajan örneğiyle kültür de yapılabilir.

  başlangıçta tedâvide sıklıkla geniş spektrumlu antibiyotikler tercih edilir. yanıt alınamazsa trakeostomi ve endotrakeal entübasyon gerekebilir.

  görsel: şişliği ve anterior göğse doğru eritemi olan ludwig anjini hastası. hasta antibiyotik tedâvisi sonrası cerrahî debridmanla kurtulmuştur. (the new england journal of medicine)
  ludwig anjini
  2 ... ersozmd