1. 1.
    üç boyutlu küp şeklinde olan anlamındadır.birde kübizm akımı vardır..
    ... regnum