1. .
    sınırlandırılmış bir alanda yaşayan birbirleriyle ilişki içinde yaşayan popülasyonlar topluluğudur.
    2 ... lumpiya