1. .
    bir kıvrımla ayrılmış iki çukurluğu birleştiren ve çeperleri hemen hemen dikey olan dar yarık.
    ... frozen hopes