1. 1.
    jeolojide ve madenbilimlerinde parçalı, ayrık, kırıntılı kayaçları ve sedimanları ifâde ederken kullanılır. türkçede çok kullanılmayan bir sıfat karşılığı olarak "böleklenmiş" sözcüğünü belirtebiliriz.
    2 ... ersozmd