1. 1.
  Ne güzeldi o kış bahçesinde
  Güllerin çok derinlerde çalışan uykusu
  Sana bir bahar hazırlamak için.

  Dallar, filizler, eski masal dilberleri gibi
  Hüzne ve hülyaya gömülmüş
  Doğmamış çocuklara
  Ninni söylüyorlardı sanki...
  Ana rahmi gibi sıcak ve yüklü idi hava
  iyi mayalanmış hamur gibi
  Gizli nabızlarla atıyordu toprak

  AHMET HAMDi TANPINAR
  1 ... mrs lautrec