1. 1.
    Yeni gelmiş, evliliğinin yedinci ayını doldurmuş, çiçeği burnunda gelin yazarımız. Boşuna asılmayın, edepli davranın.

    Ayrıca hoş gelmiş.
    ... asuregibisurat