1. 1.
    Zevklerin yapay ve zararlı olduğunu, insanların kendini baskılaması ve terbiye etmesi gerektiğini savunan filozoftur. En kötü şeyin kişisel hırslar ve zenginlikler olduğunu savunmuştur. Kinik akımını oluşturmuştur ve hayatının sonuna kadar, kendisini dünyevi zevklerden mahrum ederek yaşamaya çalışmıştır. Ona göre hayat yalnızca sade bir şekilde sürdürülürse katlanılabilir ve anlamlanabilir.
    ... daimonisay