1. .
    Çarşı arşınının on altıda birine eşit eski bir uzunluk ölçüsü.
    ... martyns