1. 1.
    türk mitolojisinde kötülükler ruhu erlik han'ın yardımcısı olan 9 oğlundan biri.
    ... lord lokhraed