1. 1.
    bunun cahş ibn cahş versiyonu da mevcuttur. eşşşşoleşşek.
    1 ... allahasovengenc