1. .
    döküm sırasında meydana gelen özel durumlar ve soğuma sebebiyle malzeme formundaki değişiklik-kayıptır. *
    ... a nick