1. 1.
    hitit mitolojisinde Büyü ile ilgili tanrıça.
    1 ... linka