1. 1.
    aynı kanı taşıyan, aynı soydan olan.
    ... frozen hopes