1. 1.
  Yukio Mişima'nın başyapıtı olan Bereket Denizi dörtlemesinin ilk kitabı.

  Kaçak Atlar, bu dörtlemenin ikinci kitabı. Bu kitabında Mişima, 1930'lu yıllarda toplumsal değerlerin değişmesine tepki duyan birtakım bağnaz yurtsever gençlerin hazırladığı ayaklanmayı anlatıyor. Kaçak Atlar, tek başına okunabilecek bir roman olduğu kadar, tarih, ülküler ve kişiler araçılığıyla, bir önceki romanla da (Bahar Karları) sıkı sıkıya bağıntılıdır. Romanın başkişisi olan bağnaz bir yurtsever, genç, ateşli isao'nun öyküsünü, Bahar Karları'nın kahramanlarından biri olan Honda anlatır.

  isao, tam bir Samurai'dir. Japonya'nın bütünlüğünün bozulmaması için imparatorun gücünü hızla azaltan yeni sanayicilere karşı bir hareket başlatır. Sanayiciler öldürme planları daha hazırlık aşamasındayken arkadaşlarıyla birlikte tutuklanır ve yargılanır.

  Mişima, 'Japon yaşamı' denen kumaşın ortasından yırtıldığı o on yılı, gözalıcı bir biçimde betimler. Hem belli bir dönemi, hem de yüzyıllardır süregelen değişmez Japon Ruhu'nun yankılarını güçlü bir biçimde duyumsatır. Yukio Mişima, 1964 yılında Bereket Denizi'ni yazmaya başladığında, yapıt tamamlandıktan sonra öleceğini dostlarına sık sık söylemişti. 1970 yılı 25 Kasımı'nda 'seppuku' yaparak canına kıydığında, yaşama ilişkin bütün duygu ve düşüncelerini içine koyduğunu söylediği bu dörtlemenin son sözcüğünü yazdığı gündü. Son sözcüğünü yazdı ve canına kıydı.

  Kaçak Atlar, aslında, 'seppuku'nun yazınsal bir provası gibidir.
  ... antilopyawrusu