1. 1.
    adına ödül verilen* 19. yüzyıl sonlarında yaşamış columbia üniversitesi iktisatçılarındandır,

    şöhreti özellikle, 1895'te, amerikan ekonomik bunalımı'nın tam ortasında, enflasyona göre düzeltilmiş faiz oranı anlamına gelen reel faiz oranı terimini kullanarak yazdığı makalesinden gelir.
    1 ... wad ar yu tolking ebat yu