1. 1.
    eki bir fbı ajanı ve beden dili isimli kitabın yazarı.
    4 ... ejmelma