1. .
    Şiire geç başlamış olsa da kısa sürede kuşağının en özgün şairlerinden biri olarak kendini kabul ettirmiş çek şair. Hallas'ın ve Mikulášek'in ağırbaşlı ve hümanist sanat anlayışını sürdürürken, bu anlayışa kimi zaman halk şiirine yaklaşan zengin eğretileme gücü katmıştır.
    ... i belong to che