1. 1.
  bir nesneye bir şeye dayanmak, dayandırmak. daha çok hukuki terim olarak kullanılır.
  (bkz: isnad edilen suç)
  2 ... le jeu
 2. 2.
  isnad:
  Dağa çıkmak veya çıkarmak, yaslamak veya yaslanmak, desteklemek, dayanak yapmak anlamlarında kullanılır.

  Ayrıca bir hadis terimi olan isnad; bir hadis veya haberi söyleyenine nisbet etmeye denir.
  1 ... kelammevzuati