1. 1.
    oniki imamlı şii imamiye mezhebinin bir kolu...
    ... imhotep