1. 1.
    içinde hala buharlaşacak sıvı taneleri iceren buhardır.
    1 ... pilotmont