1. 1.
    iski kısaltması söylenirken, istemsiz olarak s harfi ile k harfi arasına belli belirsiz bir i harfi girer.

    ve dikkat ederseniz is.i.ki olarak söylenir. ama böyle çok ince çıkar o i harfi. çok dikkatli bakın, anlayacaksınız.
    1 ... ayranlisoda