1. .
    iş davalarına bakar. yasaya göre bir davanın iş davası olarak nitelendirilebilmesi için tarafların iş kanunu'na tabi işçi ve işveren kimseler olması ve aralarındaki uyuşmazlığın hizmet akdinden veya iş kanunu'na dayanan bir hak iddiasından doğmuş bulunması gerekir. iş mahkemeleri tek yargıçlıdır. her yerde iş mahkemesi yoktur. iş mahkemelerinin bulunmadığı yerde iş davalarına asliye hukuk mahkemeleri bakar.
    ... chazsmyr dhuunyl