1. 1.
    Seyyar tayyar ın iddialı sözü.
    1 ... aydinoglu vontmarte