1. 1.
    "çözülemezler" anlamına gelir. orta çağ mantığında, skolastik düşünürler bu alan altında antik yunan'dan beri bilinen mantık çatışkılarını ele almışlardır. insolubilia örnekleri, mânâ gereği kendilerini yanlışlayan örneklerdir.

    ileri okuma (Stanford Encyclopedia of Philosophy):
    https://plato.stanford.edu/entries/insolubles/
    ... ersozmd