1. 1.
  mantık, felsefe ve düşünce alanlarından yaklaşık 1600 nitelikli makâlesiyle internet üzerinden ilgili alanlarda ileri okumalar yapmaya imkân veren değerli bir arşivdir. makâlelerin hepsi son derece titiz ve ciddi bir üslûpla, akademik standartlara uygun, alanlarındaki önemli eserleri refere ederek hazırlanmıştır ve güncellenmektedir.

  içeriğine buradan ulaşılıyor:
  https://plato.stanford.edu/contents.html

  buradan yeni eklenen makâleleri görebilirsiniz:
  https://plato.stanford.edu/new.html
  ... ersozmd