1. 1.
    ortaöğretim ve lise kurumlarında ikili eğitim, öğrenciler arasında ise sabahçı öğlenci olarak telaffuz edilir.okuldaki yoğun öğrenci sayısından dolayı uygulanır..
    ... sinnocence