bugün

Kul huvallâhu ahad. Allahu's-Samed. Lem-yelid ve lem-yûled. Ve lem-yekun lehû kufuven ahad."

Manası: De ki: Allah birdir, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmamış, doğrulmamıştır. O'na hiçbir şey denk değildir.

ihlas sûresi Kuran'ın en küçük sûrelerinden olup(112.sûre) 4 ayetten oluşmaktadır.