1. 1.
  Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir.
  1 ... vend avesta
 2. 2.
  Bölümlere ayırma, parselleme anlamına gelen sözcük.
  ... ardahan
 3. 3.
  (bkz: ayırma)
  ... expert16
 4. 4.
  Ayırma, parselleme, parselasyon.
  ... leggare
 5. 5.
  Bölümlere ayırma, parselleme.
  ... linka
 6. 6.
  araziyi imar açısından uygun parçalara bölme demektir.
  ... kuvvetle muhtemel
 7. 7.
  bir mücavir ya da mevzi alanda bulunan bir kadastro parselinin ve aynı zamanda imar kanunu çerçevesince bölünmesine denir.
  ... passive attack
 8. 8.
  özel harita bürolarının yaptıkları işlemdir. işlem sonunda eski parsel numarası silinir ve yerine içinde bulundukları adanın son parsel numaraları verilir. kadastrodan onay alındıktan sonra tescil için tapuya gönderilir.
  ... cahile soz yetmez