1. 1.
    ifrat-i nesat
    osmanlica bir tamlama olup nesenin coskunlugu anlamina gelir..
    ... feminaromana