1. 1.
    international classification of diseases 11. revizyonu, dünya sağlık örgütünün yeni yayımladığı, global ölçekte hastalıkları sınıflama çalışması. icd 10'a göre belirgin farklı özelliği, f64 gender identity disorder olarak sınıflanan transseksüelizmin artık bir mental bozukluk olarak değerlendirilmemesi.

    icd-11 hakkında bağlantı:
    http://www.who.int/classifications/icd/revision/en/
    1 ... ersozmd