1. 1.
  dini bütün, islama gönülden bağlı, cihad ateşini yakıp taşıyacak çocukların yetişeceği bir okuldur. bence milli eğitim bakanlığı bir düşünmeli bu fikri.

  hem hz muhammed efendimizin çocukları ne kadar sevdiği hepimizin malumu. Sırf çocuk sevgisini ortaya koyan onlarca hadis var.

  "Babanın senin üzerinde hakkı olduğu gibi çocuklarının da hakkı vardır.

  "iyilik etmeleri için çocuklarınıza yardımcı olun. Her anne ve baba çocuklarının itaatsizliğine engel olabilir."

  "Çocuklarının kendilerine itaatsizlik etmesine neden olan anne ve babaya Allah lânet etsin."

  "Çocuklarınızı iyi eğitin ki yüce Allah sizleri affetsin."

  "Çocuk yedi yaşına kadar emredici, yedi yaşından on dört yaşına kadar emre uyan, on dört yaşından sonraki yedi yılda da anne ve babasının istişare tarafı olmalıdır."

  "Çocukları sevin, onlara karşı şefkatli olun, onlara verdiğiniz sözü harfiyen yerine getirin; çünkü çocuklar, sizin onlara rızk verdiğinizi sanırlar."

  "Çocuklarınız ağladığında onları dövmeyin; çünkü ilk dört aydaki ağlamaları 'lâ ilâhe illallah' zikridir, ikinci dört aydaki ağlamaları Peygamber'e (s.a.a) 'salâvattır', üçüncü dört aydaki ağlamaları ise anne ve baba hakkında duadır."

  "Yazıklar olsun ahır zaman babalarına!"
  Bunun üzerine ashap sordu: "Yoksa müşrik mi olacaklar?" Peygamberimiz (s.a.a) şöyle buyurdu:
  "Hayır, Müslüman kalacaklar; ama çocuklarına dini öğretmeyecek ve hatta çocukları dini öğrenmek istediklerinde onlara engel olacak ve onları dünya malı kazanmaya sevk edeceklerdir. işte ben böyle babalardan uzağım; onlar da benden uzaktırlar."

  "Akıllı insan nasihat ve öğütle, hayvanlar ise ancak dayakla eğitilir."
  -2 ... ecinni