1. 1.
    özellikle orta çağ avrupası'nda ortaya çıkmış, ressamların boşluktan korkmaları durumudur.

    öyle ki, bazı sanatçılar tablolarına neredeyse hiç boş yer bırakmayacak şekilde figürler ve nesneler eklemişler, bazen kompozisyonun dışında kalacak ve anlatıma katılmayacak betimlemelerde bile bulunmuşlardır.

    hieronymus bosch'un dünyevi zevkler bahçesi triptiği buna örnektir.
    1 ... culturist