1. 1.
    bir tür başkalaşım kayacıdır. büyük mağmatik kütlelerin sedimanter kayaçları dokanak zonlarında metamorfizmaya uğratmasıyla oluşurlar. yüksek sıcaklıkta gelişim gösterirler.
    ... pangea