1. 1.
  yer alti sularinin arastirilmasini inceleyen bilim dali.
  ... hexagram
 2. 2.
  hem yerbilimleri (jeoloji) hemde subilimleri (hiroloji) konusunda uzmanlık oluşturan bilim dalı. yani hidrojeoloji mühendisi aynı zamanda jeoloji mühendisi yetkinliğine sahiptir.
  ... grup vitamin
 3. 3.
  bölümü sadece hacettepe üniversitesinde vardır.
  ... grup vitamin
 4. 4.
  cok ama cok kazık derslerden dir...hele su kimyasına gırdınmı kuduz gibi sudan kacarsın
  ... myway
 5. 5.
  hacettepe üniversitesi'n de TÜrkiye' de sadece bir tane bulunan bölümdür. birçok dersi beraber aldığınız, ilk iki yılı nerdeyse beraber okuduğunuz halde jeoloji mühendisliği hocalarının kendileri tarafından kabullenmemekte ısrar edilmektedir. oysaki o da bir bölümdür nedir bu kompleks bir türlü bilinmemektedir. hemde iyi bir bölümdür. jeoloji mühendisliği hocalarının aksine hocaları bir tanedir.
  ... senleyadasensiz
 6. 6.
  yeraltısularının yerkabuğundaki kayaçlar içerisinde bulunuşunu, dağılımını, hareketini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, çevreyle etkileşimini, araştırılmasını, kullanımını, korunmasını ve geliştirilmesini inceleyen bir bilim dalıdır.
  ... pantalassa
 7. 7.
  (bkz: hidrojeoloji mühendisliği)
  ... dalton ana
 8. 8.
  An itibariyle içinde bulunduğum ders.
  ... kuba gibiyim kendi kendime yet