1. 1.
    helyograf tarafından ölçülen günlük güneşlenme süresinin yazıldığı diyagram kağıdı.
    ... bluecirrus