1. 1.
    1- bir noktadan başlayarak dairesel şekiller çizip açılan eğri.

    2- helis biçiminde olan, sarmal.
    ... frozen hopes