bugün

14. asır harezm bölgesi şairi. daha çok fars edebiyatını örnek alsa da şiirlerini türkçe yazmıştır. ünlü iran şairi nizami'nin mahzenü'l esrar adlı mesnevisini türkçeye tercüme etmiştir.

türk dilinin en az farsça kadar üstün bir edebiyat dili olduğunu savunmuştur..

Türk parlaklığıdır dünyada bugün,
Başla yüce yer arası Türklere ün.
Türk şarkısını doğrulukla düz,
Güzel sözlerle çal kopuz.
Benim yazdığım hat ile yont kalem,
Benim yürüdüğüm yol ile at adım
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.