1. 1.
    ing. surat asmak.
    1 ... ntv muhabiri