1. 1.
    Genellikle fiziksel bağımlılık, psikolojik bağımlılık, yoksunluk semptomları ve tolerans gibi özellikleri aynanda kefesinde barındıran kimyasal maddeler burada yer alır.

    Opiyatların ve opioidlerin çoğu burada, uyarıcıların neredeyse yarısı burada, banyo tuzları ve katinonların hepsi burada yer alır. Bazı disosyatifler burada bulunur ve barbitruatlar da hard druglardır.

    Bu maddeler'e ya aşırı dikkatle yaklaşılması önerilir, ya da tamamen uzak durulması. Bazen ilaç olabilirler. ilaç olanları Oral yolla minik dozajlarda alınır.

    Hepsi aynı etkiyi göstermez.
    ... aredrugsbadtho