bugün

fiilen var olan mevcudiyeti gerçek olan.

''Allah ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır''nur,25
islam dini'nde; allah'ın en çok kullanılan adlarından bir tanesi...
mehmet akif ersoy'un yazdığı * istiklal marşındada kullanılan bir kelime.

''hakkıdır hakk'a tapan milletimin istiklal!''
Hakk : Hak ve hakikatın kendisi, gerçeklerin gerçeğii
Al-Haqq : The Truth whose being endures unchangingly.

Cenab-ı Hak buyuruyor:
"Hak geldi; bâtıl yok oldu." (1)
"Allah'in hiç şüphesiz hak olduğunu bileceklerdir." (2)
"Allah, hakkın ta kendisidir." (2)
"Hak, Rabbinizdendir."(4)

* Kur'an-ı Kerim'de kelime ve türevleri olarak 285 ayette geçer. islam nazarında hakın kaynağı ilahi iradedir. Hakkın kaynağı Allahü Teâlâ'dır.
* Hak, inkarı mümkün olmayan, ispat edilmesine gerek duyulmayan, varlığı kabul edilendir. Buna göre yüce Allah'ın varlığı kabul edilmesi gereken şeylerin ilkidir. O'nun varlığı, kabul etme emri henüz insanlara gelmeden kabul edilmiştir. Bu yüzden varlığı inkar edilemez. Bütün varlık alemi, O'nun varlığının apaçık delilidir. Yüce Allah'ın her sözü ve fiili haktır. O'nunla buluşmak haktır. O'na dayanan ve dayandırılan her şey hak ve gerçektir. O, Hak olmakla gerçeklerin gerçeğidir. O'nu bilmek, bilgilerin en gerçeğidir. O'nu ikrar etmek sözlerin en gerçeğidir.
* Bir kimse bir şeyi kaybetse, bir parça kağıt üzerine "Ya Hakk" lafzını yazsa ve geceleyin o kağıdı eli üzerine koyup gökyüzüne baksa o zayi eylediği şeyi Allah'ın izniyle bulur. (8)

Kaynaklar:
1) isra, 81
2) Nur, Nour, 25
3) Hac, Hajj , 62
4) Kehf, Kahf, 29
5) Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
6) Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
7) Islam City
8) Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı Bölümü) Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
görsel
Gündemdeki Haberler
güncel Önemli Başlıklar