1. 1.
    kimyasallarda cilt ile temas yoluyla oluşan sağlık zararını(n 3. kategorisini) tarif eden yeni zararlılık kodu. metinsel karşılığı "cilt ile teması halinde toksiktir"dir.
    ... usualsuspects